Nyhtestablå

Kärlek på sju språk
av Lizzie Olsson-Arle

Konstverket Kärlek på sju språk bildar en cirkel med sju olika plattor. Inuti cirkeln finns en skulptur av en häst och de båda konstverken är den enda gemensamma utsmyckningen av makarna Lizzie Olsson Arle och Asmund Arle.

Konstverket Kärlek på sju språk består av sju cirkelformade plattor i terrazzo, placerade så att de bildar en cirkel. Fyra av plattorna har olika höga pållar som också kan fungera som sittplatser. I varje cirkel är ordet "kärlek" inristat på sju olika språk; arabiska, finska, kinesiska, svenska, grekiska, turkiska och engelska. Dessa språk fanns 1994, när konstverket utfördes, representerade bland de som bodde i området. I varje cirkel finns också flera olika tecken och bilder inristade. I den kinesiska cirkeln kan man tex hitta symbolen för Yin och Yan, i den svenska cirkeln hittar vi ett hjärta. Bilder av djur och natur finns i flera cirklar. En apmamma med sin unge, en tupp, en tiger, en insekt, blad, grenar, träd och blommor. Man kan se konstverket som en uppmaning att visa kärlek människor emellan oavsett vilken del av världen man kommer ifrån! Men också en uppmaning att visa kärlek till djur och natur. Kärlek till allt liv på jorden.

Inuti den cirkel som konstverket utgör finns en skulptur av en häst. Hästen är utförd i brons och skildrar ett försök att ta sig upp från liggande till stående ställning. Varenda muskel är i arbete på djuret. Att det är en anspänning för hästen syns särskilt i den sträckta halsmuskulaturen. Hästen är skildrad i ett sårbart läge. En liten knuff och dess försök skulle omintetgöras.

De båda konstverken är utförda av makarna Lizzie Olsson Arle och Asmund Arle och är det enda konstverket där deras verk samspelar. Hästen är utförd av Asmund Arle och Kärlek på sju språk av Lizzie Olsson Arle. Hästen göts och placerades dock efter Asmund Arles död. En tolkning av de båda verkens samspel är att i Kärlek på sju språk är finns kärleken till djur och natur uttryckt med tecken och bilder. Hästen som skulptur är just ett djur i fysisk bemärkelse. Den är sårbar i sitt uttryck men Kärlek på sju språk runtomkring skapar en slags trygghet. På så sätt förtydligar de båda verken varandra.

Text: Rebecka Walan

Konstnär: Olsson-Arle, Lizzie

Kommun: Huddinge

Tillkomstår: 1994


<p>H&auml;st som reser sig och K&auml;rlek p&aring; sju spr&aring;k &copy;Lizzie Olsson-Arle/BUS 2012 &copy;Asmund Arle/BUS 2012</p> ©Lizzie Olsson-Arle/BUS 2012 Asmund Arle/BUS 2012

<p>K&auml;rlek p&aring; sjuspr&aring;k</p>
<p>&copy;Lizzie Olsson-Arle/BUS 2012</p> ©Lizzie Olsson-Arle/BUS 2012

<p>K&auml;rlek p&aring; sju spr&aring;k</p>
<p>&copy;Lizzie Olsson-Arle/BUS 2012</p> ©Lizzie Olsson-Arle/BUS 2012

<p>K&auml;rlek p&aring; sju spr&aring;k</p>
<p>&copy;Lizzie Olsson-Arle/BUS 2012</p> ©Lizzie Olsson-Arle/BUS 2012

<p>K&auml;rlek p&aring; sju spr&aring;k</p>
<p>&copy;Lizzie Olsson-Arle/BUS 2012</p> ©Lizzie Olsson-Arle/BUS 2012