Nyhtestablå

Fredens rike
av Pye Engström

Tänk en plats där djur som annars lever i fiendskap lever i kärlek och sämja. Den platsen finns i Flemmingsberg.

Fredens rike hittar du i Flemingsberg framför biblioteket, bredvid kyrkan. Skulpturgruppen består av tio olika djur och motivet är hämtat från bibeln; i boken av Jesaja, kapitel 11 och den 6:e versen. Där talas det om ett fredens rike som ska uppstå, där djur som annars är fiender lever i sämja. Vargen bor med lammet, pantern ligger vid killingens sida och kalv och lejon betar tillsammans. Här finns flera av dessa djur. Skulpturen är utformad som en lekskulptur vilket betyder att det är tillåtet att klättra på djuren och leka med dem precis hur du vill.

För att kunna ta fram ett förslag på konstverk ville konstnären Pye Engström känna in platsen. Därför bodde hon en månad i Flemingsberg. Hon lade märke till att detta var ett samhälle rikt på olika nationaliteter och att platsen vid kyrkan och biblioteket verkade vara en knutpunkt. Så tog idén till Fredens rike form och var skulpturgruppen skulle ta plats.

Pye Engström bor på Gotland och hugger själv ut sina gestalter i sten. Stenens form och färg får ofta avgöra motivet. Ser den ut som en groda får det bli en groda. Hennes konst finns på flera ställen i Sverige. Ofta finns djur i hennes konst och inbjuder till samspel och lek.

Text: Rebecka Walan

Konstnär: Engström, Pye

Kommun: Huddinge

Tillkomstår: 1991


<p>Fredens rike &copy;Pye Engstr&ouml;m/BUS 2012</p> ©Pye Engström/BUS 2012