Nyhtestablå

Färgrum och gränslinjer
av Gert Marcus

Färgrum och gränslinjer är fyndigt placerad i Huddinge sjukhus entré. Utanför syns höghusen med konstnärens färggestaltning av fasaderna.

Verket har formen av en spiral där färgerna på utsidan och insidan mjukt övergår i varandra. Grönt blir gult som övergår i orange till rött. Skulpturen inbjuder till rörelse, när du går runt verket förstärks upplevelsen av övergången mellan färgerna. Du kan också gå in i spiralen och se färgerna som finns på insidan. Från en vinkel, just i spiralens öppning, kan du samtidigt se färgerna inuti och utanpå.

"Färgrum och gränslinjer" är egentligen ingen skulptur. Gert Marcus utgick från måleri och gav det sedan en form som bäst samspelade med färgen. Man kan säga att färgen var vägledande för hur formen skulle bli.

Tvärtom var det med höghusen utanför. När Västra Flemingsberg byggdes som en del i miljonprogrammet 1965 -74 kopplades Gert Marcus in för att ge husfasadernas färg. Arkitekten var Hans Matell och när Gert Marcus skulle ta fram ett förslag till färgkomposition var redan husens placering, deras höjd och volymverkan bestämd.

Han utgick då från några komponenter i arbetet med fasaderna. Naturen runtomkring med tallarnas gröna färg och solljuset utgjorde grunderna för färgsättningen. Han tog fram femton olika kulörer som spände från rött till gult och från grönt till blått. Fasaderna mot norr fick en gråvit yta eftersom de mer eller mindre skulle ses i motljus. Han tog också hänsyn till husfärgernas inbördes verkan. Husen i Flemingsberg utgör i motsats till flera av miljonprogrammens område en färgstark och ovanlig bebyggelse. I likhet med verket i Huddinge sjukhus entré spelar färgerna mot varandra när man rör sig ibland dem.

Text: Rebecka Walan

Konstnär: Marcus, Gert

Kommun: Huddinge

Tillkomstår: 1997


<p>F&auml;rgrum och gr&auml;nslinjer &copy;Gert Marcus/BUS 2012</p> ©Gert Marcus/BUS 2012

<p>F&auml;rgrum och gr&auml;nslinjer &copy;Gert Marcus/BUS 2012</p> ©Gert Marcus/BUS 2012