Nyhtestablå

Ett steg ur tiden
av Paul Hoff

Som ett utropstecken står skulpturen och påminner om den keramiska produktionen som ägt rum Gustavsberg.

Skulpturen är gjord av cortenstål, betong och handslaget stengods. Stengodset har en djup blå ton och bildar med sin form den ena hälften av en vas. Den andra hälften utgörs av cortenstålets konkava form. För att se hela vasen måste man låta blicken använda sig av tomrummet som bildas mellan stål och stengods. Det som då fyller ut den andra hälften är naturen som finns bakom.

Verket förändras när man rör sig runtomkring eftersom tomrummets form är avhängig betraktarens position. Det är fyndigt eftersom verket är placerat vid en vid infarten till Gustavsberg och vid en korsning som gör att man upplever den från flera vinklar vilket håll man än kommer ifrån.

Paul Hoff som utfört verket var själv anställd vid Gustavsbergs fabriker mellan 1969 -1974. Tanken med skulpturen är att den ska påminna om den keramiska traditionen i Gustavsberg

Text: Rebecka Walan

Konstnär: Hoff, Paul

Kommun: Värmdö

Tillkomstår: 1998


<p>Ett steg ur tiden &copy;Paul Hoff/BUS 2012</p> ©Paul Hoff/BUS 2012