Nyhtestablå

Järfälla bygd och natur
av Lennart Andersson

Taktil modell i brons av Järfälla med kultur och natur

Konstverket är en berättande karta och modell över Järfällas historia och den natur som finns i kommunen. Den är utförd i brons och topografiskt och skalenligt överensstämmer verket med verkligheten. Här får betraktaren en fyndigt gjord information och introduktion till kommunen. Modellen är taktil och uppmanar betraktaren att känna på figurerna som finns i landskapet. Den bredaste delen är den södra delen av kommunen och den smala delen är norrut. Mälaren är inte utmärkt men löper längs med kommunens eller modellens västra del.

På modellen finns nio figurer som på olika sätt är signifikativa för kommunen. I mitten på en förhållandevis hög sockel är Jakobsbergs centrum utmärkt med de karakteristiska höghusen. Öster om centrum finns en sockel med ett flygplan som symboliserar Barkarby flygplats. Konstnären har inspirerats av flygplansmodellen J29 som också kallas för Flygande tunnor.

Järfälla är en kommun som är rik på fornminnen och runstenar och längst söderut på modellen, i Skälbyområdet, finns en runsten som symboliserar traktens forntida historia. Mot väster, längs med Mälaren, finns Görvälns naturreservat och konstnären, som är ornitolog i botten, har här placerat två korpar med sina karakteristiska näbbar. Några centimetrar från de båda fåglarna på modellen är ett träd med en stor krona utmärkt i ett område med flera skyddade gamla ekar.

I kommunens norra del på den västra sidan finner vi ett gammalt fabriksområde och det är Bolinders fabrik som under många år tillverkat allt från spisar till gjutjärnsmöbler. På 90-talet siktades varg i Järfälla och den finner vi längt i norr på modellen. Vargen blev dessvärre överkörd och det hände samma år som konstverket invigdes. Lite längre söderut finns ett får som också är en del i kommunens vapen. Den sista figuren på modellen är en fågel och den finns vid Säbysjön, och mycket riktigt är det en sjöfågel, en svarthanedopping.

Träd och gårdar är strödda över landskapet och även Järfälla kyrka är utmärkt. Konstverket ger inte bara en introduktion till kommunens natur och historia. Det lockar också till vidare upptäcksfärder och strövtåg i Järfälla.

Text: Rebecka Walan

Konstnär: Andersson, Lennart

Kommun: Järfälla

Tillkomstår: 1993


<p>J&auml;rf&auml;lla bygd och natur</p>
<p>&copy;Lennart Andersson/BUS (2012)</p> ©Lennart Andersson/BUS (2012)

<p>J&auml;rf&auml;lla bygd och natur</p>
<p>&copy;Lennart Andersson/BUS (2012)</p> ©Lennart Andersson/BUS (2012)

<p>J&auml;rf&auml;lla bygd och natur</p>
<p>&copy;Lennart Andersson/BUS (2012)</p> ©Lennart Andersson/BUS (2012)