Nyhtestablå

Sickla vatten
av Maria Ängquist Klyvare

En oas att slå sig ned vid

Trappan är en helhetsgestaltning och leder tankarna till berömda sittplatser i världen som Piazza di Spagna i Rom eller de grekiska amfiteatrarna byggda för grekiska teaterföreställningar med drama, tragedi och komedi. Här i trappan, i Sickla kan man slå sig ner i söderläge för en stunds sol, värme, ett möte eller kontemplation.

Kompositionen består av flera delar som trappor, ramp, ljud- och ljus installationer, behållare av corténstål och skivor av akryl. Två trappor löper längs med sidorna med rampen i mitten. Själva rampen löper i ett sick sack mönster i sex plan. Trappan har en mörkgrå stenläggning medan rampen är i ljus betong.

På varje plan finns sittbänkar i corténstål och trä och behållare med marktäckande blommor och högt gräs, sommartid. Sittbänkarna är rundade och konvexa i formen medan blomlådorna är konkava. Bakom sittbänkar och blommor finns en ljusblå bakgrund som består av skivor i akryl, etsade med en bild av ett vattenfall.

Under kvällstid är både corténet och den blå akrylen upplyst. Corténet har fått ett varmare ljus och akrylen ett kallare för att förstärka kylan och värmen i de båda färgerna.

Form och färgmässigt framhäver de olika delarna varandra genom olika kontraster som mörkt och ljust, konvext och konkavt. Den blå färgen och det rostfärgade corténstålet lyfter varandra på ett mjukt sätt. Sommartid kommer ytterligare en färgsättning genom den gröna växtligheten i corténbehållarna.

Men konstverket har flera dimensioner. När man slår sig ner eller går förbi hörs ljudet av porlande vatten, vid varje hel- och halvtimme hörs klockklang och vid varje kvart ett körverk. Vägledande för utformningen av verket var just Sicklas närhet till vatten och betydelsen av natur för både industrialismens människor och för oss i dag. Ljudet av klockor anspelar på kyrkan mitt i byn och en känsla av stillhet och meditation. Ljudet gör också att man kan orientera sig i tiden. När ett nytt ljud hörs vet man att det har gått en kvart.

Maria Ängkvist Klyvare berättar själv om sitt verk:
"Du som stannar vid Sickla vatten får uppleva något oväntat - ljudet av porlande mitt i ett brusande handels- och arbetsplatsområde. Sätt dig ner en stund här - lyssna och känn hur vätskorna i din egen kropp får ny livsenergi."

Text: Rebecka Walan

Konstnär: Ängquist Klyvare, Maria

Kommun: Nacka

Tillkomstår: 2012


<p>Sickla vatten</p>
<p>&copy;Maria &Auml;ngquist Klyvare/BUS 2013</p> ©Maria Ängquist Klyvare/BUS 2013

<p>Sickla Vatten</p>
<p>&copy;Maria &Auml;ngquist Klyvare/BUS 2013</p> ©Maria Ängquist Klyvare/BUS 2013

<p>Sickla vatten</p>
<p>&copy;Maria &Auml;ngquist Klyvare/BUS 2013</p> ©Maria Ängquist Klyvare/BUS 2013