Nyhtestablå

Vikingarondellen
av Ingrid Rådmark

Former som minner om vikingatiden

Mitt i en rondell har en form från förr i tiden landat. Konstverket har en rundad form och materialet är corténstål med nitar av mässing och koppar. Nitarna är fastsatta från sidan och upp mot mitten i ett tårtbitsmönster. Den största niten är precis i mitten av rundeln. Formen och materialet leder tanken till vikingatidens skyddsutrustningar som tex en sköld eller en hjälm. Ut från, eller in mot den rundade formen i mitten, löper fyra smala former som liknar gångbroar.

Uppdraget var att göra en rondellutsmyckning med vikingatema, dels med tanke på kommunens historia med flertalet forntida lämningar, dels med anledning av den intilliggande Vikingahallen. Genom kopplingen till vikingatemat skulle utsmyckningen bli en identitetsskapande accent på platsen. Man ville också att att konstverket skulle ge ett fast och sammansatt uttryck. Valet av corténplåt har konstnären gjort utifrån både praktiska och estetiska ideal.

Men även om vikingatemat varit vägledande i utformningen fanns tanken hos konstnären att betraktaren skulle kunna tolka formen fritt, och inte bara associera till förgången tid utan även till nutid och framtid.

Text: Rebecka Walan

Konstnär: Rådmark, Ingrid

Kommun: Ekerö

Tillkomstår: 2006


<p>Vikingarondellen</p>
<p>&copy;Ingrid R&aring;dmark/BUS 2013</p> ©Ingrid Rådmark/BUS 2013

<p>Vikingarondellen</p>
<p>&copy;Ingrid R&aring;dmark/BUS 2013</p> ©Ingrid Rådmark/BUS 2013