Nyhtestablå

Saltsjöbadsodjuret
av Lisa Larson

Saltsjöbadsodjuret blickar ut över Baggensfjärden och bevakar sitt revir.

Framför entréparken på Vår gård i Saltsjöbaden har Lisa Larson skulpterat "Saltsjöbadsodjuret". Detta odjur var mycket omskrivet och omtalat i början av förra seklet. Odjuret lär ha varit 40 m långt och haft sin hemvist i Baggensfjärden. Lisa Larsons stora keramiska skulptur går helt i blåa toner som himlen och havet. Det fiskliknande huvudet påminner även om en drakes huvud, men ur munnen sprutar odjuret vatten. Kroppen har grova fiskfjäll och avslutas med en markerad stjärtfena.

Text: Marianne Rudsgård-Kralli

Konstnär: Larson, Lisa

Kommun: Nacka

Tillkomstår: 1993


<p>Saltsj&ouml;badsodjuret, &copy;Lisa Larsson/BUS 2015</p> Lisa Larsson

<p>Saltsj&ouml;badsodjuret, &copy;Lisa Larsson/BUS 2015</p> Lisa Larsson