Nyhtestablå

Arkitekta Skulpturum
av Bertil Herlow-Svensson

Arkitekta Skulpturum - Symbol för Fisksätra bostadsområde.

Skulpturen är en 8 m hög konstruktion, uppbyggd av 672 stycken parallellt ställda, sinsemellan lika långa aluminiumrör. Konstruktionen gör att betraktaren kan uppleva det mest oväntade och fantastiska rörelser och ljusbrytningar. Beroende av tiden på dygnet och årstid ger skulpturen skiftande upplevelser. När solljuset tränger sig mellan aluminiumstavarna i de geometriskt återkommande formerna tycks hela skulpturen få liv och rör sig i virvlande, böljande rörelser.

Bertil Herlow-Svensssons skulptur vid Fisksätra centrum är resultatet av en allmän pristävling om konstnärlig utsmyckning av bostadsområdet som styrelsen för Fisksätraprojektet beslutade om 1969. Bertil Herlow-Svensson utsågs till vinnare av första pris för förslaget "Arkitekta Skulpturum". I sin motivering till tävlingsförslagets utformning har konstnären själv sagt att skulpturen ska stimulera och aktivera genom föränderligheten i förhållandet mellan betraktaren och ljusets infallsvinkel.

Text: Marianne Rudsgård-Kralli

Konstnär: Herlow-Svensson, Bertil

Kommun: Nacka

Tillkomstår: 1975


<p>Arkitekta skulpturum</p>
<p>&copy;Bertil-Herlow Svensson/BUS 2012</p> ©Bertil-Herlow Svensson/BUS 2012

<p>Arkitekta skulpturum</p>
<p>&copy;Bertil-Herlow Svensson/BUS 2012</p> ©Bertil-Herlow Svensson/BUS 2012