Nyhtestablå

Skulpturlandskap
av Lars Widenfalk

Livets kretslopp i skulpturgrupp på stora torget.

Lars Widenfalks skulpturlandskap är placerad vid tingsrättens lokaler vid Rådhustorget. Hela gruppen upptar en yta av 40 kvm och består av två delar, en fristående stol och en rektangulär fontändel.

Verket är karaktäristiskt för Lars Widenfalks konst. Arkitektoniska element från forna kulturer, den klassiskt grekiska och den egyptiska blandas med nutida element. I fontändelen är två, fyra meter höga, pelare placerade. Den ena manlig och den andra kvinnlig och de krönts av ett tre meter långt skepp som glittrar av rinnande vatten. Från kvinnopelaren utgår en stenkanal som för vattnet utanför fontänens avgränsning och stänker några droppar på torget. I pelarna finns nischer med mans- och kvinnohuvuden som mänskliga signaturer i skulpturlandskapet. En trestegstrappa som symbol för ungdom, medelålder och ålderdom leder uppför det kraftiga fundamentet varpå pelarna är placerade. I skulpturlandskapet finns även ett fragment av ett hus och utanför fontändelen står en "Homosedia", en stenstol som det går bra att provsitta i.

Text: Marianne Rudsgård-Kralli

Konstnär: Widenfalk, Lars

Kommun: Södertälje

Tillkomstår: 1993


<p>Skulpturlandskap &copy;Lars Widenfalk/BUS 2012</p> ©Lars Widenfalk/BUS 2012

<p>Skulpturlandskap &copy;Lars Widenfalk/BUS 2012</p> ©Lars Widenfalk/BUS 2012