Nyhtestablå

Dafnes förvandling
av Bengt Amundin

Vit skulptur i energisk förvandling.

Bengt Amundins verk, Dafnes förvandling, är en ca fem meter hög, abstrakt skulptur på temat förvandling. I den grekiska mytologin förvandlade Zeus nymfen Dafne till ett lagerträd. Amundins skulptur påminner snarare om en stiliserad svan och det är lätt att associera till baletten Svansjön.

Hela skulpturen balanserar på en smal fot från vilken den expanderar utåt i en centrifugal virvelrörelse. Från denna expanderande bas sträcker sig en vertikal uppåt likt en svanhals. Skulpturens volym är indelad i vridna konvexa och konkava ytplan som möts i svagt rundade kanter och skapar rytmiska linjespel.

Text: Marianne Rudsgård-Kralli

Konstnär: Amundin, Bengt

Kommun: Täby

Tillkomstår: 1962


<p>Dafnes f&ouml;rvandling, &copy;Bengt Amundin/BUS 2015</p> Bengt Amundin

<p>Dafnes f&ouml;rvandling,&copy;Bengt Amundin/BUS 2015</p> Bengt Amundin