Nyhtestablå

Mathilda
av Lena Lervik

Skulpturen "Mathilda" berättar om en lokalhistorisk händelse. Roslagens Sparbank öppnades i Norrtälje centrum 1859 och första kunden var pigan Mathilda Karlsson.

Lena Lerviks skulptur är placerad invid tegelväggen på Roslagens Sparbank i Norrtälje. Skulpturen uppfördes till bankens 140-årsjubileum 1999. Mathilda Karlsson var Sparbankens första kund när banken öppnade. Hon var piga och föräldralös men hade lyckats spara ihop tre riksdaler som hon ville sätta in på banken. Kvinnor hade vid denna tid mycket få rättigheter över egna medel varför banken ändrade sina regler så att hon också så småningom kunde ta ut sina sparmedel.
Skulpturen Mathilda är en ung kvinna, klädd i tidstypiska kläder. I högra handen håller hon sin penningapåse och med vänster hand skjuter hon fram sina tre riksdaler till bankkassören i luckan.
Kassaluckan och kassören är utförda i bronsrelief på tegelväggen. En rolig detalj är kassörens hand som sticker fram ur väggen för att ta emot Mathildas tre riksdaler.

Text: Marianne Rudsgård-Kralli

Konstnär: Lervik, Lena

Kommun: Norrtälje

Tillkomstår: 1999


<p>Mathilda &copy;Lena Lervik/BUS 2012</p> ©Lena Lervik/BUS 2012

<p>Mathilda &copy;Lena Lervik/BUS 2012</p> ©Lena Lervik/BUS 2012