Nyhtestablå

Miman och Mimaroben
av Björn Selder

Symbolmättad skulptur eller rymdvarelser på besök?

På Aniaraplatsen står Björn Selders skulptur Miman och Mimaroben. Inspiration till sin skulptur har han hämtat från Harry Martinssons diktsvit Aniara, berättelsen om ett vilsefluget rymdskepp. Ombord finns den gåtfulla Miman, som på en gång är ett tekniskt underverk och ett besjälat väsen. Den visar resenärerna bilder från jorden och från okända världar i universum. Den som för ordet i berättelsen och som förmedlar Mimans budskap är mimansskötaren, Mimaroben. Framtidsvision och science fiction men också en skildring av livet i vår egen tid. Symboliken i diktsviten Aniara är rik och mångtydig och ger liksom Björn Selders skulptur stort spelrum för personlig upplevelse.

Text: Marianne Rudsgård-Kralli

Konstnär: Selder, Björn

Kommun: Sollentuna

Tillkomstår: 1986


<p>Mimaroben och Minan &copy;Bj&ouml;rn Selder/BUS 2012</p> ©Björn Selder/BUS 2012