Nyhtestablå

Levande stenblock
av Torsten Fridh

Spår av tid i massiva stenskulpturer.

På fyra gårdar i ett bostadsområde i Norsborg står konstnären Torsten Fridhs massiva stenskulpturer av Hoburgsmarmor från Gotland. Det är på Balders, Lokes, Brages och Iduns väg.
Två av skulpturerna för tankarna tillbaka till antiken. De är som reminiscenser av gamla grekiska tempel. På Balders väg är två korta pelare placerade på ett kraftigt fundament och på pelarna följer kapitäl och fris. På Lokes väg återfinns den andra skulpturen som vittnar om samma tankegång. Här har konstnären på fundamentet lämnat en tung, oslipad stenplatta fylld med fossiler och snäckor. Tre stora stenbumlingar har också placerats och på dom en del av en fris. Stenbumlingarnas placering gör att hela skulpturen ger en illusion av att vackla och på väg att falla omkull.

De övriga två skulpturerna bygger också på massiva geometriska former men med motiv från samtiden. På Brages väg bildar stenblocken en robot och på Iduns väg står en skulptur som lätt kan uppfattas som ett mellanting mellan kolonn och robot.
De fyra skulpturerna är alla omgivna av 1960- och 70-talens funktionella höghusbebyggelse. Skulpturerna kontrasterar med omgivningen på samma gång som de upplevs som en sammanbindande länk mellan då och nu.

Text: Marianne Rudsgård-Kralli

Konstnär: Fridh, Torsten

Kommun: Botkyrka

Tillkomstår: 1990-tal


<p>Levande stenblock &copy;Torsten Fridh/BUS 2012</p> ©Torsten Fridh/BUS 2012

<p>Levande stenblock &copy;Torsten Fridh/BUS 2012</p> ©Torsten Fridh/BUS 2012