Nyhtestablå

Samothrake
av Eric Grate

Utanför Lidingö stadshus står en variant av den grekiska skulpturen Nike från Samothrake.

Skulpturen har titeln Samothrake. Det är den ö i Grekland där man fann en skulptur av segergudinnan Nike. Den kallas för Nike från Samothrake och är daterad till 2000 år före Kristus.
Denna ursprungliga skulptur är en kvinnofigur i ett mjukt draperat tyg med vinden blåsande emot sig.

Eric Grate har gjort flera varianter på just temat Nike. I både Solna och i Norrköping finns offentliga skulpturer med titeln Nike från Sant Andria. Här fick Grate inspiration av en benbit som han fann på en strand just i Sant Andria på Menorca. Han tyckte att benbiten påminde om Nike från Samothrake. De båda skulpturerna är gjorda tidigare än skulpturen på Lidingö.

Lidingöskulpturen är placerad på en sockel i röd granit. Färgen på sockeln bryter av mot skulpturen som är utförd i brons. Vid en första blick tycks inte skulpturen ha så mycket gemensamt med den grekiska skulpturen. Den är avskalad och kantig i jämförelse med Nike från Samothrakes mjuka former. Men så anar man formen av segergudinnans gestalt. Vingarna, starkt stiliserade, syns utmed skulpturens sidor. Hennes former är förenklade men liksom i den grekiska skulpturen finns det en strävan uppåt och framåt. Även här möter hon väder och vind. Högt placerad syns hon på långt håll. De stiliserade formerna, den höga placeringen och figurens strävan uppåt ger skulpturen ett uttryck av värdighet och stolthet.

Text: Rebecka Walan

Konstnär: Grate, Eric

Kommun: Lidingö

Tillkomstår: 1976


<p>Samothrake &copy;Eric Grate/BUS 2012</p> ©Eric Grate/BUS 2012

<p>Samothrake &copy;Eric Grate/BUS 2012</p> ©Eric Grate/BUS 2012