Nyhtestablå

Vilande panter
av Einar Lutherkort

I Nynäshamn finns tre kattdjur som är utförda av Einar Lutherkort. Här ligger en panter och slumrar på en gren.

En panter har krupit upp på en gren och somnat. Den är helt avslappnad. Tassen hänger och huvudet vilar tungt mot grenen. Precis som det inte skulle vara särskilt lätt att upptäcka en panter om man befann sig bland sådana trakter, är denna panter lite undanskymt placerad i ett buskage. Den ligger där för den som ser och vill upptäcka. Från början placerades skulpturen vid telegrafhuset då det var nytt men har därefter flyttats till sin nuvarande plats.

Konstnär: Lutherkort, Einar

Kommun: Nynäshamn

Tillkomstår: 1952


<p>Einar Luterkort, Vilande Panter</p> Einar Luterkort