Nyhtestablå

Axel Nordell

1914-1997

Kännetecknande för Axel Nordells konstnärskap är ett stort antal lekskulpturer för barn.

Axel Nordell var verksam som skulptör. Hans lekskulpturer för barn upplevs som modellerade i mjuka ofta organiska former.
Han har en Slöjdlärarexamen, 1951 och har studerat vid Konstfack och hos möbelprofessorn Carl Malmsten. Axel Nordell levde under olika perioder utomlands, bl.a. i Italien, Frankrike, USA, Kanada, Afrika och Israel.

Offentliga arbeten i urval:
Axel Nordell finns representerad internationellt men också med över 50 skulpturer i offentlig miljö i Sverige.