Nyhtestablå

Christer Jansson

1947-

Christer Jansson är verksam som skulptör och målare.

För det offentliga rummet har han gjort flera utsmyckningar. Sedan 1986 är Christer Jansson bosatt på Öland.

Platser med offentlig konst i urval i Stockholms län:
Radiumhemmet, 1985, Stockholm
Stocksundstorp 1990, Stockholm
Karolinska sjukhuset, 1997 Stockholm

Konstverk:

Olympus Mons