Nyhtestablå

Liv Due

1955-

Liv Due har en förmåga att gestalta relationer och det mänskliga utan att bli övertydlig.

Hennes konst kan vara platser att slå sig ner på för att reflektera, samtala och se varandra. Det kan också vara platser där mellanrummet ges betydelse, som mellanrummet mellan stolar. Hon har också arbetat med den uråldriga formen labyrinten, i vilken ju mellanrummet mellan väggarna är lika viktig som själva väggarna. Det är i mellanrummet man söker sin väg ut eller in.

Hon berättar själv om sitt skapande arbete:
Mina skulpturer beskriver tillstånd. Större arbeten är gjorda så att man kan sitta i dem eller se igenom dem. Mina arbeten finns på skolgårdar, i parker eller vid entréer. Jag söker det taktila och det sensuella, gärna med humoristiska undertoner. Mindre objekt som är sammansatta av ovanliga material, vill jag ska vara trollformlar för själen..
(Översatt från norska)

Liv Due föddes i Oslo 1955. Hon bor nu på Lidingö och är verksam som skulptör, målare och tecknare. Hon är utbildad vid Bergen Kunsthånversskole, Statens Kunstakademi i Oslo samt Konsthögskolan. Hon har bla undervisat vid Konstfack och Nyckelvikens konstskola.

Offentliga verk i urval
Basunerskans bön & Vassbåtskungens dröm, 2007, Skogås i Huddinge
Amfiscen i sten, Sickla skola, 2001
Lutere, Rågsveds skola, Stockholm 1996
Labyrint, Tom Titts experimentpark i Södertälje

Källor: Källor: Liv Dues webbplats: www.livdue.com Upptäck Karlstads skulpturer, Guide till konsten på gator och torg, Tredje utökade upplagan, av Anna Svensson

Konstverk:

Åtta stolar