Nyhtestablå

Kakelugnar

Nedtagning och uppsättning av kakelugnar
Nedtagning och uppsättning av kakelugnar är ett specialistarbete som bör göras av en kakelugnsmakare. 
Om man själv ska ta ner en kakelugn ska man vara noga med att märka upp kakelugnen före nedtagningen. Ett fotografi kan också vara till hjälp vid återuppsättningen av kakelugnen. Man ska arbeta mycket försiktigt genom att lösa upp lerbruket försiktigt med vatten och kila loss kaklen med träkil. Nedtagningen börjar uppifrån och kaklen vickas loss inåt. Använd inte våld. Luckor, spjäll och sotluckor tas liksom kaklet tillvara. 
 
Uppsättning av kakelugnar ska ske med lerbruk. En kakelugn omsatt med cementbruk är nästan omöjlig att ta ner för omsättning. Rökgångarna muras med 2 tums tegel. Kaklen få inte komma i beröring med elden varför de vid uppmurning fylls med isolering bestående av lerbruk.
 
Skadade kakel går att laga. Sprucket kakel går att limma med Karlssons klister. Saknade bitar kan lagas med gips. Gipslagningarna behandlas med linolja/terpentin och efterföljande oljemålning. Saknas kakel kan en hantverkare tillverka kompletteringskakel.
 
Innan man börjar elda i en nyuppsatt kakelugn - låt den torka i några veckor och elda försiktigt i början så att ugnen vänjer sig. 
 
En kakelugn ska provtryckas om den stått oanvänd i mer än tre år eller om den är nyomsatt. Ugnen måste alltid godkännas innan den tas i bruk. Provtryckningen utförs av skorstensfejarmästaren i kommunen. Vanligt är att det är otätt mellan kakelugnen och murstocken. Då räcker det kanske med att ta bort de översta skiften och laga.
 
Underhåll och renovering av rörspisar
För reparation av skador på en rörspis bör man anlita kakelugnsmakare eller murare. Invändig murning måste ske med lera. Ytliga putsskador lagas med samma material; lerbruk eller rent kalkbruk. Cementhaltigt bruk är för stelt och kan ej följa tegelstommens rörelser utan att spricka. Småskador kan lagas med sandspackel. 
 
Den slätputsade ytan är oftast målad med vit limfärg. Limfärg är övermålningsbar  med färg som är limsvagare än den befintliga d v s mindre lim i blandningen av krita och vatten. Man får prova sig fram.
 
Om det har rykt in och ytan ovanför eldstadsöppningen blivit missfärgad kan man borsta med hård borste samtidigt som man dammsuger.
 
I de fall invändiga sotöppningar finns - förbered sotarns ankomst med en pyts med lerbruk (lera och sand) så att han kan sätta tillbaka stenarna i eldstaden.

LSLP2004-0026 Nedmonteringen av kakelugnen börjar uppifrån och kaklen vickas loss inåt.

LP2004-0027 Kaklen tas ner och tas om hand.

LP2004-0033 Med en murarhammare knackas löst lerbruk bort.

LP2004-0036 Nedmonterat kakelugnskakel.

LP2004-0037 2" tegel, s k stortegel, till uppmurning av kakelugn.