Nyhtestablå

Bruk och industrisamhällen

Med bruksmiljöer menar vi i allmänhet de traditionellt organiserade samhällen som bildades i samband med järnhanteringen. Under 1600-talet grundades en rad stora järnbruk i östra mellansverige. Upplandsbruken har ofta regelbundet anlagda bruksgator för arbetarnas bostäder och även i övrigt planmässigt strikt anlagda byggnader. Bebyggelsen karaktäriseras även av enhetliga material och färger. Mycket av dessa traditioner har förts vidare i senare tiders industrisamhällen som planerats och byggts kring en dominerande storindustri.

I länet finns flera industrisamhällen som varit helt beroende av ett dominerande företag och där brukssamhällets traditioner delvis lever vidare. Bebyggelsen har planerats och uppförts av bruket som fortfarande också till stor del äger husen. Både Hallstavik med pappersbruk och Gustavsberg med porslinsfabrik är intressanta exempel på levande bruksmiljöer.

I Gustavsberg med tegelbruksdrift från 1600-talet och tillstånd att starta porslinsfabrik 1825 finns en kontinuitet i verksamheten. Parallellt med utbyggnaden av industrianläggningen har bruket också uppfört bostäder för de anställda vid fabriken.

Hallstaviks pappersbruk började uppföras 1913. Dessförinnan hade det funnits ett mindre sågverk i Hallsta. Hallstaviks samhälle har vuxit fram parallellt med bruket. De äldsta delarna planerades och bebyggdes på brukets uppdrag med arbetare- och förmansbostäder, ungkarlsbostäder, tjänstemannabostäder, ingenjörsbostäder, representationsbostad och disponentvilla.

GN/FMRAN-01109 Bruksgatan i Edsbro, Norrtälje.

L89-0079/26 Gåshaga arbetarbostäder, Lidingö.