Nyhtestablå

Byar, herrgårdar och samhällen

Stockholm som centralort och rikets huvudstad har under lång tid präglat utvecklingen i hela länet. Under 1800-talets slut och 1900-talet har förstäder, villasamhällen och egnahemsområden samt förorter med flerbostadshus byggts runt Stockholm och bildar i dag ett stort sammanhängande tätortsområde. I länet, utanför Stockholms stad, finns några karaktäristiska bebyggelsemiljöer och samhällstyper.

GN/FMRLD97-0790 Stora Väsby. Den moderna förortsbebyggelsen runt Stockholm har ofta vuxit upp på mark som tillhört d