Nyhtestablå

Kök och bad

Om köket inte har genomgått någon större ombyggnad sedan huset byggdes behövs säkerligen flera förbättringsåtgärder. Börja med att mäta upp ditt kök och dokumentera det som finns. Förutom att köket kan vara slitet kan bänkhöjder vara för låga och skåp och bänkar otillräckliga. Det behöver dock inte betyda att hela köket måste rivas eller byggas om. För den som vill behålla den äldre stämningen i köket är det viktigt att inte byta ut allt mot nytt. Ta istället till vara och komplettera och ta hänsyn till det tidstypiska vid val av material och färgsättning.

Kök 1900 - 1930
Kök från denna tid kan vara svårarbetade eftersom arbetsbänkarna är låga. Detta kan åtgärdas på två sätt: genom att höja inredningen med en högre sparksockel eller genom att höja arbetsbänken med ett lådparti ovanför luckorna. De höga platsbyggda köksskåpen i gamla kök och serveringsgångar skall man vara rädd om. De är hantverksmässigt utförda och anpassade till köket. Ett ursprungligt skafferi är också en stor tillgång och bör således sparas. Ofta saknar man utrymme för korttidsförvaring av mat och plats för syltburkar o dyl i moderna kök.

Den italienska carraramarmorn som blev vanlig som arbetsbänk i början på 1900-talet är tjockare än de som säljs på marknaden i dag. Om den är sprucken kan man få den lagad av en stenfirma - det är bättre än att köpa en ny av sämre kvalitet. En marmorskiva underhålls genom att smörja in den med matolja som får dra över natten. Dagen efter torkar man av skivan med en ren trasa. Äldre diskbänkar håller också högre kvalitet än moderna.

Om man trots allt behöver bygga nytt är det bättre att måttbeställa en ny köksinredning på ett snickeri. Även om det blir dyrare så får man ett hållbarare kök. Att måttbeställa på ett snickeri är också ett bra alternativ om man behöver komplettera en gammal inredning. Vid en renovering synliggörs ofta äldre färgsättning, vilket kan ge tips om färgval. Vid nymålning är en bra linoljefärg att rekommendera. Kök från 1920-talet målades ofta med enfärgad linoljelackfärg. Färgen passar utmärkt eftersom den är slät och lätt att hålla ren. Taken i äldre kök kan ibland vara målade med limfärg. Linoljefärg är dock att föredra eftersom den är tvättbar och lättare att hålla ren än limfärg.
 
Kök 1930- 1940-tal

Snickerier från 1930-40-talen är oftast gediget utformade med hantverksmässigt byggda lådor och luckor. Skåp och bänkar från den här tiden hade vanligen mindre djupmått än dagens standard, vilket kan vara bra att ha i åtanke, då köken byggda på 1930-talet ofta är små. Det kan därför vara bra att spara hyllor, vitrinskåp och specerifack även om övrig inredning måste bytas ut. Skafferiet är ett bra komplement och skall ses som en tillgång. Om äldre delar skall sparas bör nytillskotten anpassas så att helheten blir bra. Vita blanka platsmålade snickerier passar bra i dessa kök, medan mörka luckor kan kännas helt fel i villor från den här tiden.

Kök 1950-tal

De ursprungliga kökssnickerierna från 1950-talet är funktionellt utformade och utförda i goda material som är väl anpassade till kökens form och mått. Byggda med utmärkt virkeskvalitet är köken ofta vida överlägsna moderna köksinredningar. Därför är det värt att spara och återanvända befintlig köksinredning. Den ursprungliga skåpinredningen behålls helst i sin helhet. Skador kan lagas och stommarna målas på plats. Skåpluckor kan antingen målas på plats eller lyftas av och målas på verkstad. Om luckorna är kraftigt skadade kan man överväga att behålla stommarna och bara byta luckor. Vid komplettering med nya luckor är det lämpligt att skåpen får en likartad målningsbehandling, på plats eller på verkstad.

Beslag
Ursprungliga beslag är viktiga för helhetsintrycket. Om de ursprungliga beslagen har bytts ut, finns det numera nytillverkade tidstypiska stängningsbeslag och draghandtag i byggnadsvårdsbutiker.

Badrum
Nästan inget bostadsutrymme har byggts om så ofta som toalett och badrum,
Vid renovering av badrum gäller precis som för köken att man bör undvika allt för modemässig utrustning. Om tvättstället spricker skall man inte behöva byta all utrustning. Det gäller att satsa på tåliga och lättskötta material.

CALX2004-0734 Slitage/patina på linoljefärgsmålad skåpdörr

ld2003-0286 Skåpen i denna WP-villas kök har originalfärg från 1968. Även teakbänken är original.