Nyhtestablå

Länkar och litteratur

Stockholms stadsmuseum
Byggnadsvård är inte bara förbehållet röda små torp. På Stockholms stadsmuseums webbplats hittar du som förvaltar eller bor i ett flerbostadshus i Stockholm information om ditt hus och hur du kan ta hand om det utan att kulturhistoriska värden försvinner.
Fokus är perioden 1880 till 1975, när de flesta av Stockholms stads bostadshus uppfördes.
www.stadsmuseum.stockholm.se

Svenska Byggnadsvårdsföreningen
Svenska Byggnadsvårdsföreningen är en rikstäckande ideell organisation som verkar för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider skyddas, vårdas och bevaras.
www.byggnadsvard.se

Riksantikvareiämbetets materialguide
Kunskap om materialen är grunden i all god byggnadsvård. Materialguiden är en faktabas för alla som arbetar med byggnadsvård eller konventionell fastighetsförvaltning.
www.raa.se/materialguiden/