Nyhtestablå

Litteratur

Här finns tips på både mer allmänna böcker om byggnadsvård liksom specialinriktad litteratur. Du kan även söka artiklar i Svenska byggnadsvårdsföreningens tidskrift "Byggnadskultur" via denna länk.

 

Byggnadsvård, allmänt

Andersson, Tord, m fl. Hantverket i gamla hus. Byggförlaget, 2002.

af Malmborg, Andreas, Johan Månsson, Trähus - en handbok, 2002.

Bedoire Fredric och Elisabet Stavenov Hidemark, Arkivguide för byggnadsforskare. Nordiska museet. 1978.

Gudmundsson, Göran, Byggnadsvård i praktiken III, Utvändig renovering, 2002.

Gudmundsson, Göran, Byggnadsvård i praktiken I, Flyttning av gamla hus, 2001.

Hidemark, Ove m fl, Så renoveras torp och gårdar, 1992. 2002.

Katalog No 7, Reservdelar till gamla hus, Gysinge, Centrum för byggnadsvård, 2002.

Lindbom, Roger och Vicki Wenander, Frågor och svar om byggnadsvård, 2001.

Nilsson, Gunilla. Bygd och byggnader i Stockholms län. 1989.

Pihl Atmer, Ann Katrin. Livet som levdes där måste smaka vildmark. Sportstugor och friluftsliv 1900-1945. 1998.

Pihl Atmer, Ann Katrin. Sommarnöjet i Skärgården. Sommarbebyggelse i Stockholms inre skärgård 1860-1915. 1987 och senare upplaga.

Rosén, Sander, Hjälpreda vid kulturhistorisk byggnadsinventerin. Nordiska museet, 1984.

Stavenow-Hidemark, Elisabeth. Villabebyggelse I Sverige 1900-1925. 1971.

Thurell, Sören, LT, Vård av trähus, 1987.

Fasad

Andersson, Tord, m fl. Hantverket i gamla hus. Byggförlaget, 2002.

Byggnadskultur 4/96. Jubileumsnummer, 2000.

Hidemark, Ove m fl, Så renoveras torp och gårdar, 1992. 2002.

Information om byggnadsvård, Länsstyrelsen i Gävleborg, Västmanland och Örebro.

Nilsson, Gunilla. Bygd och byggnader i Stockholms län. 1989.

Werne, Finn, Böndernas bygge, 1993.

Stomme

Arnstberg, Karl-Olof, Datering av knuttimrade hus i Sverige, 1976.

Boëthius, Gerda, Studier i den nordiska timmerbyggnadskonsten, 1927.

Erixon, Sigurd, svensk byggnadskultur. 1947.

Håkansson, Sven-Gunnar, Från stock till stuga, 1999.

Liggtimmerhus-tillsyn och reparation, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, rapport 1992:2.

Sjömar, Peter, Byggnadsteknik och timmermanskonst, 1988.

Timmerhus, Dalarnas museums serie av småskrifter. 33, 1983.

Trä- byggnadsmaterial förr och nu, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, rapport 1987:6.

Var virket bättre förr? Nordiska museet och Riksantikvarieämbetet, 1982.

Werne, Finn, Böndernas bygge, 1993.

Tak

Andersson, Karin m fl. Handledning vid byggnadsarkeologisk undersökning. 1980.

Antell, Olof. Taktegel, tegeltak. (Byggforkningsrådet, Riksantikvarieämbetet)1986.

Byggnadskultur. Eternittak, Ingela Pålsson Skarin. 1/98. Takfot och taksprång, Erik Nordin. 1/01. Tegeltak, Nils Plöjel. 1/97.

Gustafsson, Gotthard m fl. Skansens handbook I vården av gamla byggnader. 1981.

Hidemark, Ove m fl. Så renoveras torp och gårdar. 1982.

Ur riksantikvarieämbetets rapportserie;
Skiffertak. 1997.
Spån. 1981.
Äldre järnplåtsarbeten, en sammanställning av uppgifter ur äldre facklitteratur. 1979.
Äldre papptak, historik och renovering. 1985.

Fönster

af Malmborg, Andreas och Johan Månsson, Trähus-en handbok, 2002.

Andersson, Tord, m fl. Hantverket i gamla hus. 2002?.

Byggnadsvård i praktiken, Utvändig renovering, 2002.

Björk, Cecilia och Laila Reppen, Så byggdes staden, Västervik, 2002.

Fönster & Balkonger vid ombyggnad, Delprojekt i byggnadsvårdsprogram för Stockholms innerstad, Stockholms byggnadsnämnd, 1987.

Fönster. Ur serien Information om byggnadsvård. Utgiven av länsstyrelsen i Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län, 1999.

Fönster, Historik och råd vid renovering, Rapport RAÄ 1988:1, Bollnäs, 1988.

Glasmästeriteknik Kurs planglas A, Glasbranschföreningens ITK läromedel. 1995.

Hidemark, Ove m fl, Så renoveras torp och gårdar, 1992.

Janson, Mats, Glasmästare, Hantverk i Sverige. 1996.

Katalog No 7, Reservdelar till gamla hus, Gysinge, Centrum för byggnadsvård, 2002.

Lindbom, Roger och Vicki Wenander, Frågor och svar om byggnadsvård, 2001.

Lundkvist, Ingemar, När husen fick glasögon. 1988.

Ytterdörrar

Andersson, Tord, m fl. Hantverket i gamla hus. 2002.

Gudmundsson, Göran, Byggnadsvård i praktiken III, Utvändig renovering, 2002.

Hidemark, Ove m fl, Så renoveras torp och gårdar, 1992. 2002.

Informationsblad, Nääs hantverkscentrum.

Lindbom, Roger och Vicki Wenander, Frågor och svar om byggnadsvård, 2001.

Thurell, Sören, LT, Vård av trähus, 1987.

Förstukvistar och verandor

Atmer Pihl, Ann Katrin, Sommarnöjet i skärgården. Sommarbebyggelse i stockholms inre skärgård 1860-1915. 1987 och senare upplaga.

Byggnadsvård i praktiken, Utvändig renovering, 2002.

Nilsson, Gunilla. Bygd och byggnader i Stockholms län. 1989.

Utvändiga trappor

Thurell, Sören, LT, Vård av trähus, 1987.

Interiöra snickerier

Hidemark, Söderström, Unnerbäck, Så renoveras torp och gårdar, Falköping, 1990

Hantverket i gamla hus, Laholm, 1998

Byggnadsvård i praktiken IV, Invändig renovering, Stockholm, 2002

Byggnaders särdrag, En stilhistorisk handbok 1880-1960, Växjö, 1995

Roger Lindbom, Vicki Wenander, Frågor och svar om byggnadsvård, Värnamo, 2001

Andreas af Malmborg, Johan Månsson, Trähus - en handbok, Italien, 2002

Sören Thurell, Vård av trähus, Falköping, 1987

Sander Rosén, Hjälpreda vid kulturhistorisk byggnadsinventering, Stockholm, 1984

Per Rydberg, Kompletta snickerier, Ur Byggnadskultur nr 4/1998

Stellan Ridderstad, Husets snickerier - vad kan de säga oss?, Ur Byggnadskultur nr 1/1995

Anders Franzén, Detaljerna gör rummet, Byggnadskultur nr 2/2002

 

Färg och färgsättning

Anneling, Roger och Bo Carlsson, Målningsbehandling av träfasader. 1993.

Bergström, Berit, Att välja färg. 1996.

Boethius Erland, Ett färgrikt sekel, Svenska målareförbundet 100 år. 1987.

Broberg, Sidsel och Catherine Paues, Färgsättning av putsfasader i Stockholm 1880-1930. 1973.

Byggnadskultur, Svenska föreningen för byggnadsvård. 3/88, 3/97, 2/99.

Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper, Riksantikvarieämbetet. 1983.

Cramér Margareta, Färg på fasader i Stockholm, Stadsvandringar 2. 1978.

Dreijer, Clas, Conny Jerkbrant och Carl-Erik Wikner m fl. Arkitekter om färg & måleri. 1992.

Fridell-Anter, Karin och Henrik Wannfors, Så målade man, svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid. 1990. (Svensk byggtjänst)

Fridell-Anter, Karin och Kristina Enberg, Utvändig färgsättning. 1997.

Gross, Holger m fl. Färg på trä, ytbehandling av ytvändigt trä.1985. (Svensk byggtjänst)

Hallström, Björn. Måleriets material. 1986.

Hantverkets bok, Måleri 1934; Suppl.1 Färgval 1937;Suppl.2 Marmorering. 1936.

Hemgren, Per och Henrik Wannfors. Målarbok. 1994.

Hidemark, Ove m fl, Så renoveras torp och gårdar, 1992.

Kallstenius, Gottfrid, Oljemåleriet. 1913. Handbok i oljemålning. 1915.

Lindbom, Roger m fl. Frågor och svar om byggnadsvård. 2001. (Byggförlaget)

Lindholm, Erik, Kalkmålningsteknik. 1969.

Nessle, Lena och Pontus Tunander, Skönt målat. Dekorationsmåleriet genom tiderna. 1995.

Nilsson, Gunilla. Bygd och byggnader i Stockholms län. 1989.

Tunnander, Pontus, Dekorativ målning. 1988.

Kakelugnar
Margareta Cramér, Den verkliga kakelugnen, Borås, 1991

Hantverket i gamla hus, Laholm, 1998

Britt och Ingemar Tunander, Kakelugnar, spisar och kaminer, Nacka, 1982

Ove Hidemark, Elisabet Stavenow-Hidemark, Göran Söderström, Axel Unnerbäck, Så renoveras torp och gårdar, Falköping, 1990

Sören Thurell, Eld i baken och rök över taken, Ur Byggnadskultur nr 4/2000

Hans Keijser, Konsten att leva med kakelugnar, Ur Byggnadskultur nr 1/1995

Calle von Essen, Murstock och skorsten - råd om vård, Ur Byggnadskultur nr 4/2000

Lars Eric Olsson, Konsten att elda, Ur Byggnadskultur nr 4/2000

Susanna Scherman, Myten om Mariebergaren, Ur Byggnadskultur nr 4/2000

Måns Hagberg, Så gjorde jag i ordning kakelugnen, Ur Byggnadskultur nr 4/2000

Golv

Böcker
Andersson, Karin och Hildebrand, Agneta. 1988. Riksantikvarieämbetet, Byggnadsarkeologisk undersökning, Uppsala.

Björk, Cecilia m.fl. 1994. Sekelskiftets byggteknik - Om arkitekten Valfrid Karlson. Borås.

Gudmunsson, Göran. 2002. Byggnadsvård i praktiken IV, Invändig renovering, Stockholm.

Gustafsson, Gotthard. 1981. Skansens handbok i vården av gamla byggnader, Borås.

Hantverket i gamla hus. 1998. Stockholm.

Hidemark, Ove, m.fl. 1995. Så renoveras torp och gårdar, Västerås.

Lindbom, Roger. 2001. Frågor och svar om byggnadsvård, Nässjö och Stockholm.

Malmborg af, Andreas. 2002. Trähus - en handbok, Stockholm.

Thurell, Sören. 1987. Vård av trähus, Falköping.

Artiklar
Cramér, Margareta och Wretman, Per, Materialhörnan: Stengolv, Byggnadskultur nr 3/96

Gustafson, Birgitta, Parkettläggarens kunnande sitter i hammarslagen, Byggnadskultur nr 4/1995

Gårdar och torp, Juli/Augusti 2003

Åkerlund, Johan, Materialhörnan - Parkettgolv, Byggnadskultur nr 4/1995

Tunander, Pontus, Rent hus! - En lite handledning i den nästan bortglömda konsten att städa, Byggnadskultur nr 3/1998

Kårsnäs, Magdalena, Sten och såpa hör ihop, Byggnadskultur nr 3/1998

Häger, Bengt, Materialhörnan - Gamla trägolv, Byggnadskultur nr 3/1995

Strandberg, Ann-Charlott, Materialhörnan; korkmatta, Byggnadskultur nr 4/96