Nyhtestablå

Konst i din kommun

Här kan du välja konst från 24 olika kommuner.  I en del fall berättar konsten om kommunens historia och i några fall är den en del av historien. Ibland har kommunens läge varit tongivande för konstens inriktning, som tex närhet till havet. Några kommuner har en rik samling offentlig konst och i andra finns det färre verk. Att avsätta 1 % av byggnadskostnaderna är inte en lag utan en rekommendation och därför ser det olika ut på olika platser. Vill du veta mer om den som skapat verket finns även information om konstnären.