Nyhtestablå

Kyss
av Eva Marklund

Oväntat möte i skyn

Vid första anblicken ser konstverket ut som en hängmatta bestående av stålvajrar högt i skyn. Vajrarna är fästa på en ställning med två ben på vardera sidan och är kraftigare in mot mitten. Men så händer det märkliga att när man rör sig mot verket, mot just mitten bildar just de kraftigare vajrarna en bild. Formen av två ansikten i profil som förenar sig i en kyss uppenbarar sig.

Ordet fantasi kommer av det grekiska phantasia som betyder drömbild. Phantazein som är verbformen betyder ” att göra synlig”. Det kan hända oss att något visar sig plötsligen och blir synligt. Molnen på himlen kan se ut som djur, en buske i skymningen kan anta formen av en figur eller människa. Vår mänskliga förmåga att föreställa oss bortom det vi ser kan spela oss förunderliga spratt.

Här visar sig ett antal stålvajrar som kärleken själv i form av två ansikten som möts i en kyss. Eva Marklund har gjort kärleken synlig, högt upp i himlen. Konstverket har just en slags kraft av en drömbild, något som plötsligt visar sig. Platsen är på en gräsmatta vid Järfälla gymnasieskolor. Kanhända en plats för romantik i studiepausen?

Text: Rebecka Walan

Konstnär: Marklund, Eva

Kommun: Järfälla

Tillkomstår: 2006


<p>En kyss i himlen. A kiss to build a dream on</p>
<p>&copy;Eva Marklund/BUS (2012)</p> ©Eva Marklund/BUS (2012)