Nyhtestablå

Eva Marklund

1971-

I sitt konstnärsskap arbetar Eva Marklund med flera olika tekniker och uttrycksformer

Eva Marklund är född i Söderhamn och utbildade sig vid vid Konstfack 1992-1994 och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1994-1999. Hon är verksam som konstnär i Stockholm men har utfört flera offentliga konstverk på andra platser i Sverige.

Konst handlar ju på ett sätt om att synliggöra inre bilder. Men Eva Marklund gör mer än så. Hennes konst medvetandegör också för betraktaren förmågan att föreställa sig bilder.

Inte sällan är betrakatrens position avhängig upplevelsen av verket. Streck eller håltagning i järnplåt, stålvajrar som först ser ut som slumpartade linjer eller hål tills de för betraktarens ögon plötsligt antar formen av en hand, kyss eller ett ansikte. På så sätt blir själva upplevelsen, perceptionen, en del av konstverket med seendet i fokus.

Offentliga arbeten i urval:
Farkost 2002 Centrum för flexibelt lärande, Söderhamn
Synergi 2008, Kvarntorp, Kumla

Källor: Konst på hög: http.//kph.kumla.com/2008/2008.htm Eva Marklund cv: http://www.evamarklund.se/cv.html Katalog 36 Statens konstråd 2006 Rör mig, 5/4 2006, nättidningen omkonst: www.omkonst.com Att återvända till sig själv 11/5 2011, nättidningen omkonst: www.omkonst.com

Konstverk:

Kyss