Nyhtestablå

Gud Fader på himmelsbågen
av Carl Milles

Högt upp i luften vid Stockholms hamninlopp står Gud Fader och placerar ut stjärnor på himlavalvet.

Skulpturen Gud Fader på himmelsbågen invigdes i Nacka strand i september 1995. Den är utförd av den amerikanske skulptören Marshall Fredericks men den har sitt ursprung i en skiss gjord av Carl Milles.

År 1946, då Förenta Nationerna hade konstituerats och ett högkvarter planerades att byggas på Manhattan i New York, satt Carl Milles på Hotel Plaza i New York och skissade på en skulptur på hotellets brevpapper. I parken mellan den planerade FN-byggnaden och East River tänkte han sig en 12 m hög båge i brons där hälften av bågen skulle utgöras av en vattenstråle. Överst på bågen skulle Gud Fader stå och sätta ut stjärnor på himlavalvet. Vid bågens fot placerade han en ängel som skulle kasta upp stjärnorna till Gud. Skulpturen var tänkt som en fredssymbol och som en hyllning till bildandet av FN. Åtta år senare kunde man i Svenska Dagbladet läsa att Carl Milles projekt till FN hade strandat främst på tekniska grunder.

Den stora besvikelse Milles kände då beskedet kom minns hans elev och assistent i Amerika, Marshall Fredericks. Nästan fyrtio år efter Carl Milles död 1955 fick Marshall Fredericks ett telefonsamtal från konstkonsult Cilla Jahn, Nacka Strand förvaltnings AB, som undrade om han kunde tänka sig att utföra skulpturen utifrån Milles skiss och för en placering vid Stockholms hamninlopp. Genom hans goda kännedom om Milles produktion och sätt att arbeta var han bäst lämpad för uppdraget. Långt efter Carl Milles död blev så hans stora skulptur en gång tänkt för FN i New York istället placerad vid vattnet i Nacka strand.

Text: Marianne Rudsgård-Kralli

Konstnär: Milles, Carl

Kommun: Nacka

Tillkomstår: 1995


<p>Gud fader p&aring; himmelsb&aring;gen, &copy;Carl Milles/BUS 2102</p> ©Carl Milles/BUS 2102

<p>Gud fader p&aring; himmelsb&aring;gen &copy;Carl Milles/BUS 2102</p> ©Carl Milles/BUS 2102