Nyhtestablå

Carl Milles

1875-1955

Under första världskriget utvecklades Milles konst mer i riktning mot den klassiska stilen och under 20-talet tillkom flera av hans stora verk som beställningar för offentlig konst.

Carl Milles föddes på Örby gård nära Uppsala. Som ung gick han i snickarlära och deltog sedan under tre år i kurser vid Tekniska skolan. Genom ett stipendium åkte han till Paris 1897 och började arbeta med skulptur. Tävlingen till Sten Sture-monumentet 1902 innebar ett genombrott för Milles i Sverige. Härefter fick han stora framgångar med många beställningar. Mellan åren 1920-1931 var han professor vid Konstakademien. Under 1930-talet flyttade Milles till USA, till Cranbrock utanför Detroit. Under den tiden skapade han flera offentliga verk. Han bodde i USA till efter världskrigets slut och flyttade sedan hem till Sverige och till den då anlagda Millesgården.

Stilmässigt blev mötet med Rodins skulptur betydelsefullt för Milles. Under första världskriget utvecklades hans konst mer i riktning mot den klassiska stilen och under 20-talet tillkom flera av hans stora verk som beställningar för offentlig konst. Hans offentliga verk har också blivit flitigt replikerade i landet, tex skulpturen Solglitter som finns i över tio exemplar på olika orter.Verk i urval:
Bronsportarna, Saltsjöbadens kyrka, 1911-13
Europabrunnen i Halmstad, 1926
Poseidonfontänen i Göteborg, 1927
Orfeusfontänen, Konserthuset Stockholm, 1936

Saltsjöbadens kyrka; Dopfunten, bronsportarna, reliefer för högaltaret

Källor: Skulptur i folkhemmet, Jessica Sjöholm Skrubbe, Makadam förlag 2007 s215 Svenskt Konstnärlexicon; fjärde bandet, Allhems förlag 1961

Konstverk:

Gud Fader på himmelsbågen
Wilhelm Odelberg