Nyhtestablå

La Culture c'est moi!
av Carl Fredrik Reuterswärd

Utanför Kommunhuset i Kungsängen sitter en glad gris. Titeln lyder La Culture, c'est moi - kulturen det är jag det!

Skulpturen fick sin första placering i samband med nyinvigningen av kommunalhuset i Upplands Bro 1992. Då låg kommunalhuset i Tibble. Carl Fredrik Reuterswärd hade redan utfört skulpturen 1989 i Lausanne där han är bosatt och det var på förfrågan från HSB konsult i konstfrågor, Cilla Jahn som han tackade ja till att upplåta verket som offentlig utsmyckning utanför kommunalhuset.

När kommunalhuset sedan flyttade till Kungsängen 2007 följde grisen med och fick en ny placering utanför det nya huset.

Skulpturen är gjord i brons och kring halsen har den en lagerkrans i vilken det hänger en medaljong. På medaljongen finns inristningen som också givit skulpturen dess titel: La Culture, c.est moi! Titeln är fransk och översatt till svenska lyder den: Kulturen, det är jag det! Konstnären själv har sagt att det är ett självporträtt. På ryggen finns en liten skåra som från början var öppen som på en spargris för att man skulle kunna lägga ner pengar iden. Den fylldes igen eftersom även annat slängdes ner i grisen. Konstnären hänvisar även till den fornnordiska sagan om Särimner. Grisen som man kunde äta upp på kvällen och som sedan återuppstod nästa dag så att det alltid fanns tillgång på mat.

Det finns många olika sätt att tolka skulpturen på. Konstnären själv har givit oss vägledning. Han säger att det är ett självporträtt. Det vill säga att detta är Carl Fredrik själv och det är han som är kulturen. Men han har också hänvisat till sagan om Särimner. Man kan se sagan om Särimner som en sinnebild för kulturen som ständigt återuppstår. Även om vi konsumerar kultur varje dag så finns det mer kultur nästa dag. Men så var det detta med spargris. Vi måste betala för vår kultur. Först då kan den återuppstå dagen därpå. Och då blir den som grisen här. Välmående och glad.

Text: Rebecka Walan

Konstnär: Reuterswärd, Carl Fredrik

Kommun: Upplands-bro

Tillkomstår: 1988


<p>La Culture c'est moi!&copy;Carl Fredrik Reutersw&auml;rd/BUS 2012</p> ©Carl Fredrik Reuterswärd/BUS 2012

<p>&copy;Carl Fredrik Reutersw&auml;rd/BUS 2012</p> ©Carl Fredrik Reuterswärd/BUS 2012