Nyhtestablå

Carl Fredrik Reuterswärd

1934-

Carl Fredrik Reuterswärd konst har inslag av både humor, allvar och associationslekar.

Carl Fredrik Reuterswärd är skulptör, målare, grafiker och författare. Han studerade i Paris för Fernand Léger och på Konsthögskolan (KKH) i Stockholm. Där var han sedan professor mellan 1965-1970. Han har även varit verksam i USA både som konstnär och som gästprofessor i Minneapolis.

55 år gammal drabbades han av stroke med förlamning. Så småningom ledde det till en ny era. Efter att i alla år ha arbetat med höger hand lärde han sig att använda vänster hand. Svårt, men att lära sig på nytt medförde en ny nerv i hans konstnärskap. "On the other hand" hette den utställning med teckningar, utförda med vänster hand, som visades på Nationalmuseum 1994, sex år efter att han drabbats av stroke.

Carl Fredrik Reuterswärd kan utgå från ready-mades och hans verk har inslag av både humor, allvar och associationslekar. Han har gjort flera uppdrag för det offentliga rummet. Ett av de mest kända är hans revolver med knut på, " Non violence"", som är placerad utanför FN-huset i New York. Den finns även på flera platser i världen i städer som Kapstaden, Lausanne, Berlin, Los Angeles. I Stockholm finns den att se på Sergelgatan mitt i staden.

Offentliga verk i urval:
Non violence, Sergelgatan Stockholm
Emaljutsmyckning, T-Centralen på båda sidor i 100 meter lång förbindelsegång
La culture c'est moi! Kungsängen, Upplands Bro

Källor: Natur och Kulturs Konstnärslexicon, red Peder Alton och Ingamaj Beck Möten med konstnärer, Cilla Jahn, Rasterförlag 2002 En värld under jord, Färg och form i tunnelbanan; Mailis Stensman, Göran Söderström (huvudred.)

Konstverk:

La Culture c'est moi!