Nyhtestablå

Arne Jones

1914-1976

Spatial konst med arkitektoniska former

Arne Jones studerade på Konstakademien och blev klar 1947. Han var verksam som skulptör och arbetade med abstrakta gestalter där tomrummet bildar lika mycket form som själva materien. Viktigt för hans utveckling var studier av balettdansöser i rörelse. Själva rörelsen kunde här bli vägledande för hur motivet skulle gestaltas. Så var det tex med skulpturerna "Människors broar" och "Katedral", som kom till 1947.
Senare utvecklade han tillsammans med arkitekten Klas Anselm ett arkitektoniskt formspråk.

Källor: Sven Sandström, Konsten i Sverige del 2, sid 426-427 och sid 398-399

Konstverk:

Katedral