Nyhtestablå

Roland Haeberlein

1941-

Roland Haeberlein arbetar med olika material som trä, brons och plåt. Han fogar också samman skulpturer av olika delar som tex upphittade föremål.

Roland Haeberlein föddes i München 1941 och är sedan 1962 bosatt i Sverige. Han började sin utbildning till bildhuggare i Tyskland och fortsatte sedan på Konstfack, på avdelningen för skulptur, i Stockholm.

Offentliga verk i urval
Siri dansar livet, 1996, Fatbursparken i Stockholm
Atena, 1996, Fatbursparken i Stockholm

Källor: Natur och Kulturs Konstnärslexicon, red peder Alton och Ingamaj Beck

Konstverk:

Befrielse med återblick