Nyhtestablå

Rolando Perez

1947-

Rolando Perez arbetar i flera tekniker som skulptur, måleri, installationer med assemblage.

Rolando Perez är född i Chile i staden San Antonio och var redan som barn konstnärligt intresserad. Under högstadietiden fanns en kulturskola i närheten och den blev en viktig plats för Rolando där allt skapande uppmuntrades. Han utbildade sig sedan vid Escuela de Bellas Artes i Santiago med inriktning på pedagogik. Ett år efter militärkuppen i Chile, 1974, kom han som politisk flykting till Sverige. Här gick han bildlärarlinjen på Konstfack.

Offentliga arbeten i urval:
Fjärilar, 1982, Barnavårdscentralen, Salem,
Coquistadorer, 1987, Karlberga sjukhus, Södertälje
Offergåva till gudarna, 1993, Södertälje stadsbibliotek
Musikanten, 1998, Warszawa

Källor: Rolando Perez , Spår av tid, Stockholms läns museum red Jan Nordahl Offentlig konst i Flemmingsberg redaktör, Bull Håkan, Karlholm, Dan

Övrigt: Utställningen " Spår av tid" 1995-1997 var en vandringsutställning med verk av Rolando Perez producerad av dåvarande Länskonstmuseet i Södertälje (nuv Stockholms läns museum)

Konstverk:

Damen med hunden