Nyhtestablå

Runriket

Stockholmregionen är världens runstenstätaste bygd. I besöksområdet Runriket i Vallentuna och Täby kan du göra en djupdykning in i runstenarnas historia.

Runriket består av totalt 9 platser som alla ligger runt Vallentunasjön. Porten till Runriket finns vid platsen Jarlabankes bro strax norr om Täby kyrka. Där finns ett informationscenter med en utomhusutställning, en upplevelsepark och en rekonstruktion av det vikingatida monumentet Jarlabankes bro.

Med Jarlabankes bro som startpunkt kan man ta sig runt sjön till fots, på cykel, med bil eller buss. På alla de nio platserna runt sjön finns informationstavlor och mobilguider om platsens historia och mer information kring runor och runstenar. P-platser finns anlagda. Vill du inte ta med din egen picknick-korg kan du också äta eller fika på några av restaurangerna som finns runt sjön.

Samarbete

Projektet Runriket är ett samarbete mellan Täby och Vallentuna kommuner samt Stockholms läns museum. Täby hembygdsförening och Länsstyrelsens kulturmiljöenhet stöder också projektet.

Guide till Runriket
Boken "Guide till Runriket" (2012) ger dig möjlighet att själv ge dig ut och upptäcka
Runriket och de spännande historiska platserna runt Vallentunasjön under vägledning av erfarna arkeologer. Boken innehåller såväl allmänna texter om runstenarna och deras tid, som mer specifika guider till de olika besöksmålen. Här berättas ingående om liv och död i Mälarområdet för 1000 år sedan, om långväga resor, släktallianser och storvulna maktanspråk.

Boken finns att köpa i butiken på Stockholms läns museum och på Täby och Vallentuna kommuner.

 

Vill du läsa mer om Runriket. Ladda ner foldern nedan:runriket_karta Besök runriket.