Nyhtestablå

Stockholm Region Unstraight

När vi talar om Sveriges historia som ”vår historia” ger det intryck av att det finns en enhetlig och linjär historieberättelse. Det är naturligtvis inte sant. Vår historia rymmer berättelser från många olika människor som kan ge andra och helt nya perspektiv på Sveriges historia.


Genom projektet Stockholm region Unstraight har vi arbetat för uppmärksamma berättelser och platser i Stockholms län som är och har varit betydelsefulla för hbtq-samhället, dvs för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera, för att på så sätt göra dessa berättelser till en del av den allmänna historieskrivningen. Hittills har vi uppmärksammat tio platser i åtta av länets kommuner som du kan läsa om i menyn till vänster. Det är platser av helt olika karaktär; Platser där en kan vara sig själv utan oro för rådande samhällsnormer, platser där händelser har skett som bidragit till att förändra lagstiftning, platser har varit viktiga för grupper och eller bara för enstaka personer.

Genom projektet hoppas vi uppmuntra alla att nyfiket granska, ifrågasätta och komplettera det vi idag kallar Sveriges historia. Vi kommer aldrig att bli färdiga - tvärtom. Det är ett ständigt pågående arbete att skriva, omtolka och bearbeta vår gemensamma historia.

Vill du berätta mer eller har du kanske en bild som du vill dela med dig av? Hör av dig till museet@stockholmslansmuseum.se

Projektet Stockholm region Unstraigt är ett samarbete mellan Stockholms läns museum och The Unstraight Museum med bidrag från Länsstyrelsen i Stockholms län.