Nyhtestablå

Besöksmål

Kulturspår Botkyrka - Norsborg

I norra Botkyrka finns tre kulturspår som via skyltar berättar om spännande kulturmiljöer i Norsborg, Hallunda och Fittja. Till kulturspåren hör även ljudfiler med personliga berättelser från människorna som bor och verkar på platserna.

Herrgård & gravfält
I slutet av 1700-talet byggdes Norsborgs herrgård och ungefär samtidigt anlades den engelska parken intill. På slingrande vägar kan man promenera bland kullar, tempel och romantiska ruiner. Kullarna fanns där långt före parken och är ett gravfält från 700-talet med över tjugo gravar, bland annat Södermanlands näst största gravhög.

Vattenverket
Den drygt hundraåriga tegelbyggnaden utgör den västra och äldsta delen av Norsborgs vattenverk, som invigdes 1904 av Oscar II. Det gamla kolförrådet står fortfarande kvar och vittnar om gamla tider då mängder av kol behövdes till driften av ångpannan, som drev de gamla vattenpumparna.

Besöksinformation

Kulturspåren är markerade med blå färg på kartan och det finns informationsskyltar på flera platser längs spåren. Skyltarna finns att ladda ner i pdf-formant.

Du kan även lyssna på de personliga berättelserna via ljudfilerna eller ladda ner appen från OnSpotStory och leta fram Kulturspår Botkyrka i telefonen.


ldng2012_0925_norsborg Norsborg, utsiktstorn

ldng2012_0931 Vattenverket i Norsborg