Nyhtestablå

Färgborttagning

När man står inför ommålning av snickerier där snickeriprofilerna knappt går att tyda på grund av alla färglager, kanske det är dags att skrapa bort färglager. Man bör tänka på att färglagren är en del av huset som kan berätta hur det tidigare har sett ut. Av det skälet kan det vara värdefullt att bevara så mycket som möjligt av tidigare färglager.
 
Om man ska ta bort tidigare färglager så finns det flera olika metoder. Man kan använda sig av torrskrapning, varmluft, kemikalier eller s k infraröd värme. Vilken metod man ska välja beror på underlaget, var färgen sitter och hur stor yta det rör sig om.
 
Om underliggande färglager skall sparas är torrskrapning bra. Det kan vara värt att investera i en bra färgskrapa. Om snickerier eller fönsterbågar med profiler skall skrapas bör man använda sig av en profilskrapa. Profilskrapans ändar kan filas till den profil man önskar. 
 
Varmluftspistoler mjukar upp gammal färg och gör det enklare att skrapa. När färgen värms upp med värmepistol kan giftiga beståndsdelar frigöras. Använd andningsskydd. Denna metod används med försiktighet eftersom bakomvarande material kan skadas eller börja brinna.
 
Med infraröd värme kan man värma upp färg utan att bakomvarande material påverkas. Eftersom alla färglager försvinner vid färgborttagningen är det viktigt att behålla dokumentationsytor (ytor med bevarade äldre färglager).
 
Färgborttagning med kemikalier kan innebära stor miljöbelastning. Det är viktigt att underlaget rengörs innan målning, kemikalierna kan annars lagras i underlaget. Lut är inte att rekommendera som färgborttagningsmedel eftersom den urlakar träet och gör det sprött. Om lut används måste träet neutraliseras med ättika och vatten.

KLLD2002-0186 Målarmästare Kurt Fredriksson visar upp två typer av färgskrapa.

LX2003-1301 Färgborttagning i fönsterkarm med s k speedheater och färgskrapa