Nyhtestablå

Färgtrappa Hur man gör en färgtrappa

Om man vill ta reda på vilken färg och färgtyp som tidigare använts i en byggnad kan man undersöka tidigare färglager, göra en s k färgtrappa.

När man gör en färgtrappa kan man använda ett fint sandpapper eller en skalpell och skrapa sig ner i färgskikten. I första hand bör man skrapa på ställen där förslitningen av färgen är minst, t ex på överliggaren i ett dörrfoder.

Målningen kan till viss del ha förändrats genom nersmutsning och åldrande eller genom att pigmentet kan ha ändrat kulör. För att närmare likna ursprungskulören kan man stryka ren linolja på den åldrade linoljefärgen. En oljefärg bleks dessutom i ljus och gulnar i mörker. Vänta någon vecka efter framtagandet innan ni bestämmer färg.

Ett tips är att spara färgtrappan som dokumentationsyta så att det även i framtiden finns möjlighet att se vilka kulörer som har använts.

Tänk på att linoljefärgslager är tunna, mycket tunnare än färglager av moderna färger. Det understa lagret mot den omålade ytan kan vara spackelfärg eller grundfärg som aldrig varit avsedd att synas.

Det krävs tålamod när man skrapar fram färglager.

KLLF98-0031/13 Framskrapade färgtrappor på fasad och foder