Nyhtestablå

Kalkfärg

Att stryka putsen med en blandning av kalk och vatten är det billigaste och mest genuina sättet att avfärga en putsad yta.
Blandningen skall bestå av 15-20 % kalk och 80-85 % vatten. Först efter fyra till fem strykningar ger den en täckande effekt och en vit och skimrande yta. Den första och sista strykningen brukar göras av det vatten som bildas om kalken får sjunka till botten i en hink. Ytan får då en extra förstärkning som gör den hållbar och mindre smetfri. 
 
Tänk på att:
Underlaget bör vara kalkputs som inte tidigare målats med sk silikatfärg.
 
Om det finns lagningar med cement kan man grunda med s k hydraulisk- eller annan k c (kalkcement) färg och eventuellt slutstryka med kalkfärg.
 
Kalk är frätande, använd handskar och skyddsglasögon. Skölj av huden om du får färgstänk på dig.
 
Avfärgningen bör ske under frostfri säsong och helst inte i starkt solsken.
 
För kalkputsning och kalkavfärgning krävs att man är lite händig. Delar som inte skall avfärgas bör täckas. Det är särskilt viktigt att täcka fönsterglas då det är känsligt för kalk.

KL