Nyhtestablå

Linoljefärg Linoljefärgsmålning av trä inomhus

I dag finns det flera fabrikat av både ut- och invändig linoljefärg i handeln. Kvaliteten är växlande men de ingredienser som skall ingå är kokt linolja, ett eller flera pigment och eventuellt lite torkmedel, s k sikativ.
 
Om du ska blanda din egen färg, vilket inte är svårt, ska du tänka på att linoljan bör vara ljus, tunnflytande och ha goda torkegenskaper. En färg baserad på en bra linolja behöver inte förtunnas med lösningsmedel. Sämre oljor kan behöva tunnas ut. Späd dock aldrig med mer än 10 % balsamterpentin.  
 
Linoljefärg fäster på de allra flesta underlag förutsatt att de är rena. Om underliggande färg är en blank alkydlack eller plastfärg bör den först avlägsnas. Om man inte har för avsikt att avlägsna tidigare färg bör man åtminstone tvätta ytan och gärna slipa ytan med fint sandpapper. Färgen fäster bättre i underlaget om ytan är "uppruggad".  
 
Linoljefärg kan användas till målning av all snickeriinredning såsom lister, paneler, foder, dörrar men även till golv. Linoljefärg till målning av golv har en lång tradition. Vid målning av golv är det viktigt att låta färgen torka ordentligt innan man går på det. Linoljefärgen sitter bra, slits vackert och är lätt att underhållsmåla.
 
Det är mycket viktigt att stryka på färgen tunt, den ska inte täcka efter första strykningen. Färgen skall arbetas in i underlaget "tryckas in" då torkar den fort. Penseln är viktig, se under Redskap. Minst tre lager behövs för att täcka.  
 
Den normala arbetsgången vid nymålning är: grundning, mellanstrykning och slutstrykning.
 
Vid ommålning av snickerier i en byggnad från slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, bör man vara medveten om att ytorna ursprungligen säkerligen varit målade med spackelfärg. Om man vill uppnå ett resultat som överensstämmer med snickeriernas ursprungliga utseende bör man försöka bevara spackelfärgen som underlag.  
 
Den äldre oljemålningstekniken innebar att färgen ströks i flera tunna strykningar, direkt på träet. Djupa hål brukade kittas med kitt gjort på krita och linolja. I takt med industrialismens blomstring i slutet av 1800-talet ändrades idealen och perfekta ytor blev på modet. Resultatet uppnåddes med hjälp av s k spackelfärg. Ytorna slipades och spacklades i flera omgångar innan grundfärg och färdigstrykningsfärg lades på. Resultatet blev en perfekt yta som varken avslöjade underliggande material eller penselföring.
 
Färdigköpt eller egentillverkad
Om man vill göra sin egen linoljefärg bör man vara medveten om att det handlar om att prova sig fram och ha god kännedom om olika pigments torknings-, täcknings- och strykningsegenskaper. Pigmentmängden i förhållande till mängden olja varierar mellan olika pigment, vilket inte alltid är en lätt bedömning. Om man vill bryta en färg, t ex efter en färgtrappa, är det lättare att vända sig till en färgaffär och låta ett proffs göra det.
 
Recept på linoljefärg

Det finns olika recept på linoljefärg, men principen är enkel. Man blandar ungefär 1 del kokt linolja med 2 delar torrpigment. Mängden varierar beroende på vilket pigment som används.
 
Målning med linoljefärg
Grundningen kan utföras med 10 delar färg, utspädd med en del balsamterpentin, mellanstrykningen med 10 delar färg eventuellt utspädd med lite balsamterpentin, och färdigstrykningen med outspädd oljefärg. Om färdigfärgen är för tjock förtunnas den med kokt linolja.  
 
En annan princip är att till den första strykningen blanda lika delar linolja och terpentin. Till mellanstrykningen 30% terpentin och 70 % linolja. Färdigstrykningen utförs även i denna princip med 100% linoljefärg.
Om du köper färdig linoljefärg skall du följa fabrikantens anvisningar. Torktiden varierar beroende på linoljans kvalitet och hur tunt man har målat.
 
Tänk på att:
Linoljefärg gulnar i mörka utrymmen.  
 
Terpentin kan orsaka allergiska besvär. Lacknafta bör inte användas då den vid sidan av sina hälsorisker även försämrar färgens kvalitet. Ur hälsosynpunkt är lågaromatisk lacknafta förmodligen bäst.
 
Tänk på att trasor med linolja utgör en stor brandrisk då de kan självantända, förvara dem i tät plåtburk eller plastpåse och lämna sedan in dem tillsammans med färgrester och annat på en miljöstation.
 
Man måste röra om i färgen emellanåt. När linoljefärg har stått en längre tid lägger sig pigmentet som en hård klump i botten av burken. Efter en rejäl omblandning kan färgen användas igen.
 
Redskap och verktyg till linoljefärgsmålning
Det är aldrig värt att spara in genom att köpa billigare penslar, tvärtom är det värt att skaffa riktigt bra penslar. De ska vara täta, kraftiga och kunna "hålla mycket färg". Två eller tre olika storlekar av penslar behövs, beroende på vad som skall målas. Om budgeten är liten så är det bättre att köpa färre och bättre penslar. Det är redskapen som skiljer amatörerna från proffsen!
 
Penslar av god kvalitet skall man vara rädd om, de blir bara bättre och bättre ju mer man använder dem, förutsatt att de rengörs. Penslar som använts till linoljefärgsmålning är relativt lätta att rengöra. Efter att överflödig färg har torkats av rengörs de bara med såpa och vatten. Penslar kan ställas i vatten eller läggas i en plastpåse mellan strykningarna.

KLLF2003-0020/05 Penslar för linoljefärgsmålning. Nerifrån, moddlare, anstrykare och liten elementpensel

LF2003-0021/09 Johan Furuvik silar linoljefärg genom en nylonstrumpa för att få bort skräp och rester av hinna

LF2003-0021/23 Johan Furuviks penslar för linoljefärgsmålning

LF2003-0021/32 Johan Furuvik använder stämjärn till grovrengöring av penslar

LF2003-0022/14 Färgblandare monterad till borrmaskin