Nyhtestablå

Väggar och tak

I slutet av 1800-talet hade tekniken utvecklats så att man kunde massproducera tapeter relativt billigt. Det innebar att man kunde byta tapeter ganska ofta även i enklare miljöer, ungefär vart tionde år. I tapeternas mönster kan man tydligt avläsa modets växlingar. Det bästa är om tapeterna kan sitta kvar på väggen som en slags historiebok. Om man av någon anledning är tvungen att ta bort all interiör väggbeklädnad kan man spara ett stort stycke av alla tapetlager. Genom att lägga bunten mellan blöta tidningar kan man lossa lager för lager.

Vad är det för tak? Pappspänt tak? Brädtak? Putsat tak? Ibland kan ett äldre tak dölja sig under ett modernare. Ett rum med golv, väggbeklädnad och tak ofta är tänkt som en helhet. Fundera därför en extra gång innan du river ner ett pappspänt tak för att se om det finns ett underliggande äldre brädtak!AN-15566 Flera lager av tapeter.