Nyhtestablå

Upptäck länet

Från röse till slott – gör en utflykt och upptäck länets alla fantastiska platser.

Tiotusen år har gått sedan inlandsisen smälte bort. Överallt finns spår av de människor som under denna långa tid format dagens landskap och samhälle.

I Stockholms län finns en femtedel av länets fornlämningar och runt 700 runstenar. Länet har sedan 1600-talet varit en central skådeplats för landets historia. Kungen och adelns slott och herresäten präglar än idag stora delar av landskapet liksom den gamla bondbygden med byar, gårdar och torp. Mälaren och skärgården bidrar till länets karaktär. I tätortsområdeta ryms stora delar av landets moderna historia med allt från industrialismens fabriksmiljöer till miljonprogrammets bostadsområden.

Upptäck nya platser och få nya insikter om länets historia - från stenålder till nu!


Upptäck länets besöksmål
- Upptäck konsten - Tillgängligt landskap


Markims kyrka  Edsbo masung  Resta stenar  Utsikt  Röse

Borgrunin  Röse  Storhög  Byggnad  Stenbrotthagelby_UL Hågelby gård, ett av länets många besöksmål.

blomberg_UL Den goda hamen av Stig Blomberg, en del "Upptäck konsten".

utö_gruva_UL Utö gruva, lyssna på ljudguider som en del av "Tillgängligt landskap".