Nyhtestablå

Andra konstruktioner

Timmerstommen skiljer sig från andra byggnadskonstruktioner genom att varje stockvarv håller ihop huset. I kontruktionstyper med stomme av stående virke är hållfastheten mycket mer beroende av att de liggande stockvarven, syllstock, remstycke och ringvarv, är intakta och håller ihop i hörnen, samt att bjälklagen är ordentligt infogade i dessa. Om detta ramverk skadas kan stommen bli skev och fyllningen i form av stående timmer eller plank kan falla ur sitt läge. Dessa hus kräver ett skydd i form av träpanel eller puts. Därför är det extra viktigt att se över fasadmaterialet med jämna mellanrum.

Hus av resvirke och plank
Specifikt för resvirkesstommen och plankstommen är att torksprickor lätt kan uppstå mellan de stående stockarna/planken om de inte virket torkat tillräckligt. Detta gör stommen otät. Det tunna virket gör att plankhusen idag ofta upplevs som kalla och dragiga. Många plankhus har tilläggsisolerats.

Hus av regelverk
Under årens lopp har fyllningen/isoleringen ofta packats ihop, särskilt under fönster. Huset blir kallt och dragit och isoleringen måste fyllas på eller bytas ut. Eftersom huset består av ett träskelett som fyllts med isoleringsmaterial är det naturligtvis mycket viktigt att fasadmaterialet är i god kondition.

Hus av skiftesverk
Avgörande för husets överlevnad är hållfastheten i ständarnas övre och nedre del, liksom fotträets kondition. Röta i dessa delar kan bero på förhöjda marklager, dålig dränering eller läckande takfot och det bör då åtgärdas.

FMR