Nyhtestablå

Fönsterhantverk?

Utvecklingen av nya arbetsprocesser och verktyg för underhåll, renovering och restaurering har lett till förbättrade möjligheter att ta hand om gamla fönster. Att varsamt reparera och byta ut skadade fönsterdelar ha blivit ett alternativ till fönsterbyte. Ett antal företag inriktar sig nu också på upprustning av gamla fönster.
 
En tanke bakom den metod som utvecklats av Hans och Sonja Allbäck (Allbäcksmetoden), Fönsterhantverkarna HB, är att renovera fönster i verkstad, där de olika arbetsinsatserna kan samordnas, eller utföras av en specialist, fönsterhantverkaren. 
 
Traditionellt hantverk och material kombineras med moderna maskiner och metoder med målsättning att rädda stora kulturhistoriska värden genom att bibehålla mesta möjliga originalmaterial.
 
Fönsterhantverkaren har specialiserat sig på utveckling av metoder, verktyg och material för restaurering, skonsam renovering och underhåll av fönster från olika tidsepoker. Under tiden fönstret renoveras på verkstaden täcks hålet i fasaden av ett speciellt framtaget "byggfönster". Byggfönstret ger inomhusklimat kring karmen, varför denna kan repareras och målas oberoende av årstid.
 
Varje fönster betraktas som en helhet för att behandlas på en specialutrustad verkstad av en specialutbildad hantverkare. Denna helhetssyn har resulterat i utvecklingen av ett nytt yrke, fönsterhantverkaren.LF2002-0084/04 Snickare Håkan Lönnerstam utför lagningsarbeten på fönstersnickerier.