Nyhtestablå

Interiöra snickerier

Den s k fasta inredningen eller snickeriinredningen är en viktig del av en byggnads karaktär. Dörrar, lister och paneler har ett karaktäristiskt utseende som ger rummen atmosfär. Var rädd om snickerierna – de är ofta hantverksmässigt utförda och av hög kvalitet. De tillhör detaljerna som har stor betydelse för husets karaktär och mindre förändringar kan fördärva helheten. 
 
Snickeriernas profiler
En list i genomskärning ges en kontur genom hyvling, en s k profil. Snickeriernas profiler har ändrat utseende under olika tidsepoker. Varje tid hade sin karakteristiska profilering av lister. Profilerna kommer från några grundformer med ursprung i antikens byggnadskonst och som fick en allmän spridning genom den klassiska arkitekturen. Varje profil hade sitt namn. Några profiler återfinns inom alla stilar, andra är mer tidsbegränsade. 
<br><a href=""profiler6abcdefgh.html""><img src=""bilder/Snick6abcdefghLiten.gif"" alt=""Profiler"" width=""450"" height=""113"" border=""0""></a><br>
 
Snickeriernas utbredning
Snickeriernas olika profiler fick redan tidigt en allmän spridning genom mönsterböcker. Därför hade snickerierna i hela landet ett liknande utseende. De välbeställda i samhället var särskilt angelägna om att följa modet. I herrgårdarna och i de fina stadsvåningarna hade därför snickerierna ett tidstypiskt utseende. I övrig bebyggelse återfinns ofta en enklare och ibland äldre utformning. I de flesta fall hade dock snickerierna en likartat utseende. När ångsågarna kom igång i mitten av 1800-talet hyvlade man snickerierna efter förlagor i mönsterböcker varför snickeriernas utformning var lika under samma tidperiod.
 
Att datera snickerier 

Genom att studera snickeriernas utseende och profiler kan man försöka tidsbestämma inredningar. I ett gammalt hus utgör snickerierna "årsringar" som förtydligar husets historia då snickerier från olika epoker mycket väl kan finnas i ett och samma hus. Mindre påkostade snickeridetaljer finns vanligen i kök, förstugor och enklare rum medan de i representativa rum hade en rikare utformning. Dörrarnas utformning med gångjärn, vred och lås kan också vara till hjälp vid dateringen. 
 
Tillverkning av snickerier
En regel är att allt virke inomhus i äldre tider var hyvlat. På handhyvlat virke är baksidan på brädan alltid ohyvlad medan maskinhyvlat virke även har hyvlad baksida. Handhyvlat virke slipades inte med sandpapper då virket fick en sådan släthet att det inte behövdes. Vid målning av en hyvlad yta är färgåtgången liten. Handhyvlade profiler blir nästan alltid lite "vingliga", så det syns om profilerna är hand- eller maskinhyvlade. Fram till 1800-talets andra hälft hyvlades snickerierna för hand, för att från omkring 1850 tillverkas maskinellt.

LSLD2001-0104 Ta hand om snickerierna vid en renovering - de är en viktig del av rummets karaktär.

LX2004-0396 Målad bröstningspanel av liggande släta brädor.

LX2004-0398 Genom att studera snickeriernas utseende kan man försöka tidsbestämma inredningar.

LX2004-0426 Studera dörren och fodrets profiler och gångjärn om du vill försöka tidsbestämma inredningen.