Nyhtestablå

Kalkavfärgning

Kalkfärg skall användas på kalkputsade fasader av estetiska, praktiska och ekonomiska skäl.
Kalkfärgen består av vatten, släckt kalk och pigment. Blandningen skall bestå av 15-20 % kalk och 80-85 % vatten. Kalkfärg finns också att köpa färdig. Färgsättningen måste göras med kalkäkta pigment, de vanliga jordfärgerna är ockror och järnoxider. Själva avfärgningen eller målningen med kalk är en lika gammal och beprövad teknik som själva kalkputsen. Rätt årstid för att utföra denna typ av arbete är sommar eller tidig höst. För lyckat resultat får det inte vara för varmt eller för kallt, för fuktigt eller för torrt. Nyputsade ytor målas tidigast efter 3-4 veckor, så kalkputsen hinner bli hård.  
 
Kalkcementfärg eller syntetiska olje- och plastfärger bör inte användas eftersom dessa färgtyper är alltför täta.Väggen kan inte andas vilket kan resultera i att färgen flagar och att putsen släpper från underlaget. Om detta inträffar bör fasaden putsas med kalkputs och därefter målas med kalkfärg. Kalkmålning är lätt att utföra, färgen åldras fint och ommålning kräver vanligtvis ingen skrapning. Tillsammans med underliggande kalkputs ger den en yta som inga moderna färger kan överträffa.
 
Utförande
Den putsade fasaden förvattnas med kalkvatten, därefter stryks den fuktiga ytan med kalkfärg i kryssande penseldrag om totalt 3-5 skikt (ett lager per dygn) som fixeras och eftervattnas med kalkvatten. Använd plafondpensel och skydda ytan mot regn och direkt solljus.  
 
Läs utförligare om kalkputs och kalkavfärgning i Riksantikvarieämbetets rapport 1984:4, Så renoveras torp och gårdar, Ove Hidemark Elisabet Stavenow-Hidemark m fl och Hantverket i gamla hus. Rebecka Millhagen (red).

CAan-21406 Putsen har fått skador på grund av att den målats med plastfärg.