Nyhtestablå

Länkar och litteratur

En hel del finns skrivet om runor. Detta är bra böcker och länkar att börja med.

Riksantikvarieämbetets sidor om runor med runskola m.m.

Samnordisk runtextdatabas

Nordiskt runnamnslexikon


Att läsa om runor

Solbritt Benneth m. fl: Runmärkt. Från brev till klotter. Runorna under medeltiden. Stockholm 1994

L. M. Enoksen: Runor - historia, tydning, tolkning. Lund 1998, pocketutgåva 2002.

Sven B.F. Jansson: Runinskrifter i Sverige. Stockholm 1984. (Även i engelsk översättning med titeln Runes in Sweden.)

Rune Palm: Vikingarnas språk. Stockholm 2004.