Nyhtestablå

Liggtimmer

Anlita en timmerman för lagning av timmerstommen
Lagning av en timmerstomme är ett kvalificerat hantverk och därför bör man anlita en välrenommerad yrkesman. Använd alltid liggtimmertekniken när stommen i ett timmerhus ska lagas. Om det finns en blandkonstruktion i huset kan olika delar behöva repareras med olika teknik.

Var rädd om panelen
De flesta timmerhus är idag klädda med panel. Försök ta bort panelen på ett sådant sätt så att den kan återanvändas t ex med hjäp av träkilar. Om spiken rostat fast, slå på spikskallen så lossnar den lättare. Tänk på att även spiken kan återanvändas.

Lagningsvirke
Det är viktigt att använda torrt virke till ilagningar eftersom virket krymper när det torkar. När man byter en hel syllstock är det möjligt att använda färskt timmer.

Utbyte av stock
Om man ska kunna byta ut en skadad timmerstock måste stommen kunna bändas isär. Detta kan göras med hjälp av en domkraft. Där detta är omöjligt måste stocken delas i flera delar för att kunna sättas på plats. Delarna låses sedan med trätappar, dymlingar.

Byte av syllstock

Om bara den yttre delen av stocken är skadad räcker det med att göra en halvsulning. Om huset måste lyftas är det viktigt att ta reda på hur murstocken sitter fast i stommen. Byggnaden lyfts genom att man sätter domkrafter i hörnen under knutarna.
Syllstocken har ofta en speciell form och är anpassad för att ligga mot grundstenarna eller en grundmur. Därför är det svårt att återvända gammalt virke som suttit på annan plats i konstruktionen. En ny syllstock skall alltid vara kärnrik.

Ilagning
Om bara en mindre del av stocken är skadad räcker det med att laga i den delen, med virke av så lika struktur som möjligt. Lagningsvirket fästs med trädymlingar.

Halvsulning
Om timret har stora skador, men bara på utsidan, kan den yttre stockhalvan bytas, s k halvsulning. Den skadade delen bilas eller sågas bort. Om knuten är hel bevaras den. Delarna stryks eventuellt med trätjära och fogas samman med trädymlingar. Ibland används grov fransk träskruv, vars huvud försänks 20-30 mm i den yttre halvan. I hålet sätter man sedan träplugg.Det är dock att föredra att man endast använder trädymlingar vid sammanfogningen.  Lagningsvirket ska ha samma struktur som den befintliga stocken och kärnsidans sätts inåt. Det är viktigt att halvsulningen kommer in under ”draget. En speciell typ av domkraft kan användas för att få halvsulningen på plats.

Knutar

Om knuten är så skadad att husets stabilitet är hotad måste knuten bytas. Då är det viktigt att den förankras väl inåt. Är skadan mest en utseendefråga kan knutarna skyddas genom att kläs in med brädor eller behandlas med trätjära.

FMRLF2002-0076/27 Rutten ytved huggs bort.

LF2002-0077/06 Ytan jämnas till med en stickyxa.

LF2002-0070/10 Ilagningar i en dörröppning

LF2002-0070/04 De två nedersta stockvarven har bytts ut. Isolering av näver mot stengrunden.

LF2002-0070/08 Timmerlagning. Årsringarna har anpassats efter den ursprungliga stocken.

LX2003-0100 Knuten har förstärkts med järnband.